Kwiecień 09 2020 05:16:42
Aktualności
  Ogłoszenia duszpasterskie
  Msza św. o uzdrowienia
  Nocna pielgrzymka do Niepokalanowa
  Świadectwa
Sanktuarium
  Patron na 2018 r.
  Historia
  Nabożeństwa
  Zwiedzanie
  Pielgrzymki
  Wspieramy Sanktuarium
Klaryski
  Akt zawierzenia
  Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
  Nabożeństwo do Matki Bożej Miedniewickiej
Parafia
  Patron na 2018 r.
  Duszpasterze
  Kancelaria parafialna
  Kontakt
Klaryski
  Święta Klara
  Historia klarysek
  Życie codzienne
  Plan dnia
  Strój sióstr
  Zostań Klaryską
Warto odwiedzić
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Rekomendacje Rady Stałej KEP o środkach ostrożności

Rekomendacje Rady Stałej KEP o środkach ostrożności w związku z koronawirusem dla Miedniewic. Fragmenty z RSKEP Warszawa, 12 marca 2020 r.  


1. Udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.


Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe i telewizyjne.


2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani mają kierować się zasadami higieny,
b. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,
e. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. 


3. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
b. zawieszone zostają rekolekcje szkolne,
c. odwołane zostają rekolekcji wielkopostne,
d. odwołane dodatkowe nabożeństwa sobotnie i spotkania duszp.


Prosimy o uważne słuchanie komunikatów o użyciu wszelkich środków zabezpieczenia ludzi, także odnośnie kościołów i liturgii. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.


Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.


Różaniec rodzin


Dnia 18 maja br.  rozpoczynamy  naszą wielką modlitwę za rodziny. Celem Różańca Rodzin jest wspólna modlitwa na różańcu w rodzinach i za rodziny.


Program Liturgii
Godz. 17.30 – Wystawienie Najśw. Sakramentu
Odmówienie Różańca
Odmówienie Litanii Loretańskiej
Błogosławieństwo


Godz. 18.15 – Msza św. w intencji rodzin oraz modlących się we
wspólnocie różaniecrodzin.pl
Liturgii przewodniczy o. Mirosław Kopczewski z Niepokalanowa


Więcej na www.rozaniecrodzin.pl


Msza o Uzdrowienia


Nocna Pielgrzymka Miedniewice - Niepokalanów

W najbliższą sobotę  aż do odwołania pielgrzymka nie odbędzie sięFilm o o. Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
8:00, 9:30 - dla dzieci,
11:00, 18:00,
9:30- w Prościeńcu
W dni powszednie:
7:00, 18:00.

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

Miedniewice 90
96-315 Wiskitki
tel. +48 46 856 93 20
email: miedniewice@gmail.com

Nr konta bankowego
65 9304 0002 0009 2685 2000 0010