5.00 - budzenie
5.25 - dzwonek na poranne pacierze
-Jutrznia
rozmyślanie
7.00 - Msza św.
- Godzina przedpołudniowa
- śniadanie
9.00 - czas pracy (do 11.30)
11.30 - rozmyślanie
- rachunek sumienia
12.00 - Anioł Pański
- Godzina południowa
- obiad
- nawiedzenie Najśw. Sakramentu
- rekreacja
14.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i  Godzina popołudniowa
- czytanie duchowe (raz w tyg. lekcja śpiewu,
(w poniedz. godzina milczenia)
14.45- czas pracy (do 16.30)
16.30- Godzina Czytań i Nieszpory
17.30- Msza św. lub inne ćwiczenia duchowe
18.15 - Różaniec
- kolacja
- rekreacja
ok. 19.45 - Kompleta
-  adoracja Najśw. Sakramentu
- Apel Jasnogórski