Październik 24 2018 06:07:34
Aktualności
  Komunikat w sprawie Cmentarza
  Ogłoszenia duszpasterskie
  Msza św. o uzdrowienia
  Nocna pielgrzymka do Niepokalanowa
  Świadectwa
Sanktuarium
  Patron na 2018 r.
  Historia
  Nabożeństwa
  Zwiedzanie
  Pielgrzymki
  Wspieramy Sanktuarium
Klaryski
  Akt zawierzenia
  Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
  Nabożeństwo do Matki Bożej Miedniewickiej
Parafia
  Patron na 2018 r.
  Duszpasterze
  Kancelaria parafialna
  Kontakt
Klaryski
  Święta Klara
  Historia klarysek
  Życie codzienne
  Plan dnia
  Strój sióstr
  Zostań Klaryską
Warto odwiedzić
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Nawigacja
Artykuły » Ogłoszenia » Komunikat w sprawie Cmentarza
Komunikat w sprawie Cmentarza

Komunikat w sprawie Cmentarza


Od wielu lat nasza Parafia boryka się z problemem  systematycznego zalewania cmentarza i grobów oraz zalegania na nim wody. Jednym z powodów takiego stanu było zasypanie rowów, które kiedyś okalały cmentarz. Po wielu próbach wreszcie udało się skompletować całą dokumentację potrzebną do legalnego drenażu cmentarza w Miedniewicach.  Po przeanalizowaniu dokumentu przez Zarząd Rady Parafialnej na spotkaniu Rady Parafialnej dn. 14 czerwca br. zostały przekazane następujące informacje:  1. Koszt wykonania całej inwestycji  wyniesie ok. 80000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy).

  2. Prace będzie można rozpocząć po zebraniu przynajmniej 50000,00 tys. zł. (słownie: pięćdziesięciu tysięcy).

  3. Chcielibyśmy ją rozpocząć po odpuście, czyli 3-4 sierpnia a zakończyć we wrześniu br.


W związku z tym Rada Parafialna podjęła następujące decyzje:  1. Suma składkowa przypadająca na rodzinę wynosi  250 zł.

  2. Pieniądze będą zbierane przez sołtysów.

  3. Termin zbiórki do 15 lipca br.

  4. Zostanie w międzyczasie wybrany wykonawca wg przyjętych standardów.


Mamy szansę, by wreszcie uporać się z przykrą rzeczywistością dotykającą cmentarza i naszych bliskich tam pogrzebanych. Zachęcamy do zmobilizowania się i przekazania swoim sołtysom przewidzianej sumy. Sołtysi są upoważnieni do tej zbiórki. Posiadają  specjalny zeszyt oznakowany pieczątkami parafialnymi, w którym należy osobistym podpisem potwierdzić wpłaconą kwotę. Osoby posiadające groby na naszym cmentarzu a mieszkające poza naszą parafią, wpłacają składkę bezpośrednio w kancelarii parafialnej. Wszystkie działania będą dokumentowane i archiwizowane w kancelarii. O postępie działań i efektach będziemy informowali Parafian w Ogłoszeniach. Decyzje są podejmowane wspólnie:  Proboszcza, Zarządu i Rady Parafialnej, która w głosowaniu przyjmuje podstawowe działania.Film o o. Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
8:00, 9:30 - dla dzieci,
11:00, 18:00,
9:30- w Prościeńcu
W dni powszednie:
7:00, 18:00.

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

Miedniewice 90
96-315 Wiskitki
tel. +48 46 856 93 20
email: miedniewice@gmail.com

Nr konta bankowego
65 9304 0002 0009 2685 2000 0010