Stycznia 27 2021 21:46:05
Aktualności
  Ogłoszenia duszpasterskie
  Msza św. o uzdrowienia
  Nocna pielgrzymka do Niepokalanowa
  Świadectwa
Sanktuarium
  Patron na 2018 r.
  Historia
  Nabożeństwa
  Zwiedzanie
  Pielgrzymki
  Wspieramy Sanktuarium
Klaryski
  Akt zawierzenia
  Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
  Nabożeństwo do Matki Bożej Miedniewickiej
Parafia
  Patron na 2018 r.
  Duszpasterze
  Kancelaria parafialna
  Kontakt
Klaryski
  Święta Klara
  Historia klarysek
  Życie codzienne
  Plan dnia
  Strój sióstr
  Zostań Klaryską
Warto odwiedzić
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Nawigacja
Artykuły » Modlitwy » Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej

Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
Pani Mazowsza w Miedniewicach MP3


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba, Boże,                                            - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,                         - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                                           - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,                               - zmiłuj się nad nami.


Maryjo, Córko i Służebnico Ojca niebieskiego            -  módl się za nami
Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa          -  módl się za nami
Maryjo, Oblubienico napełniona Duchem Świętym      -  módl się za nami


Maryjo, Matko Boża Niepokalana                       -  módl się za nami
Maryjo, Matko Boska Świętorodzinna                -  módl się za nami
Maryjo, Matko Dobroci                                       -  módl się za nami
Maryjo, Matko Łaski                                           -  módl się za nami
Maryjo, Matko Miłosierdzia                                -  módl się za nami
Maryjo, Matko pięknej miłości                               -  módl się za nami
Maryjo, Matko Kościoła                                        -  módl się za nami 
Maryjo, Dziewico rodząca Jezusa                         -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico słuchająca Jezusa                     -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico adorująca Jezusa                     -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico ofiarująca Jezusa                     -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico służąca Jezusowi                     -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico towarzysząca Jezusowi            -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico wypełniająca wolę Jezusa        -  módl się za nami


Maryjo, poślubiona św. Józefowi                        -  módl się za nami
Maryjo, wierna w miłości małżeńskiej                 -  módl się za nami
Maryjo, pokorna i troskliwa                                -  módl się za nami
Maryjo, odważnie idąca przez życie                     -  módl się za nami
Maryjo, doświadczona śmiercią męża i Syna         -  módl się za nami
Maryjo, wzorze świętości życia rodzinnego          -  módl się za nami 


Maryjo, zaradzająca problemom rodzin               -  módl się za nami
Maryjo, kształtująca ojców i matki                       -  módl się za nami
Maryjo, broniąca życia poczętego                        -  módl się za nami
Maryjo, troszcząca się o dzieci i młodzież            -  módl się za nami
Maryjo, biorąca w opiekę sieroty i wdowy           -  módl się za nami
Maryjo, wnosząca pokój w życie rodzinne           -  módl się za nami


Maryjo, prowadząca drogami życia ewangelicznego     -  módl się za nami
Maryjo, ucząca prawdziwej pokuty i pojednania          -  módl się za nami
Maryjo, ukazująca płomienną i ofiarną miłość             -  módl się za nami
Maryjo, orędująca za grzesznikami                       -  módl się za nami
Maryjo, wypraszająca nawrócenie                        -  módl się za nami
Maryjo, radząca wątpiącym                                  -  módl się za nami
Maryjo, pocieszająca strapionych                         -  módl się za nami
Maryjo, opiekująca się chorymi                           -  módl się za nami


Maryjo, towarzysząca konającym                         -  módl się za nami
Maryjo, wypraszająca powrót do życia                  -  módl się za nami
Maryjo, nieustannie pomagająca                          -  módl się za nami


Maryjo, Pani Miedniewicka                                 -  módl się za nami
Maryjo, Pani Mazowsza                                      -  módl się za nami
Maryjo, Królowo pracujących na roli                    -  módl się za nami
Maryjo, Królowo Polski                                      -  módl się za nami
Maryjo, Królowo Rodzin                                    -  módl się za nami
Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi                           -  módl się za nami


 


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       - zmiłuj się nad nami.


 


Módlmy się


 Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś ludowi Mazowsza w Najświętszej Maryi Pannie Świętorodzinnej przedziwną pomoc i obronę, * a Jej święty obraz wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy mogli nieustannie doznawać orędownictwa Tej, którą ustanowiłeś Królową rodzin i Matką pięknej miłości.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,* który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. A m e n.


 Za zgodą Kurii Diecezjalnej Łowickiej, Ks. Prał. Wiesław Wronka, Wikariusz Generalny, L.dz. 698/2017, Łowicz, dnia 20.04. 2017 r.Film o o. Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
8:00, 9:30 - dla dzieci,
11:00, 18:00,
9:30- w Prościeńcu
W dni powszednie:
7:00, 18:00.

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

Miedniewice 90
96-315 Wiskitki
tel. +48 46 856 93 20
email: miedniewice@gmail.com

Nr konta bankowego
65 9304 0002 0009 2685 2000 0010