Luty 25 2020 11:05:49
Aktualności
  Ogłoszenia duszpasterskie
  Msza św. o uzdrowienia
  Nocna pielgrzymka do Niepokalanowa
  Świadectwa
Sanktuarium
  Patron na 2018 r.
  Historia
  Nabożeństwa
  Zwiedzanie
  Pielgrzymki
  Wspieramy Sanktuarium
Klaryski
  Akt zawierzenia
  Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
  Nabożeństwo do Matki Bożej Miedniewickiej
Parafia
  Patron na 2018 r.
  Duszpasterze
  Kancelaria parafialna
  Kontakt
Klaryski
  Święta Klara
  Historia klarysek
  Życie codzienne
  Plan dnia
  Strój sióstr
  Zostań Klaryską
Warto odwiedzić
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Nawigacja
Artykuły » Konkurs » KARTA ZGŁOSZENIA
KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO/PLASTYCZNGO


Imiep8; .................................................................


Nazwisko.........................................................


Rok urodzenia ........................................


OPIEKUN PRAWNY (dla osób poniżej 18 roku życia):


Imiep8; ........................................................


Nazwisko...............................................................


.......................................................podpis autora pracy


.......................................................podpis opiekuna prawnego


ADRES DOMOWY:


ulica ............................................................................................................................


kod ........................................................


miejscowosl9;cl9;................................................................


Tel. .......................................................


e-mail..........................................................................


 


OŚWIADCZENIE:


Przystępując do konkursu, przekazujep8; mojap8; pracep8; oraz przenoszęp8; pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmujep8; równieżm5; do wiadomości, zm5;e praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodęp8; na publikacjep8; mojego wizerunku na potrzeby promocji Sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach godnie z ustawap8; z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).


Data i miejsce  ……………………


Podpis Autora ……………………


Podpis opiekuna prawnego ………………….


Karta do pobrania 


Film o o. Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
8:00, 9:30 - dla dzieci,
11:00, 18:00,
9:30- w Prościeńcu
W dni powszednie:
7:00, 18:00.

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

Miedniewice 90
96-315 Wiskitki
tel. +48 46 856 93 20
email: miedniewice@gmail.com

Nr konta bankowego
65 9304 0002 0009 2685 2000 0010