Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30-11.30 oraz 16.00-17.00 a także na życzenie.W celu uzyskania informacji należy dzwonić na numer telefonu 46  856 93 20. 
W kancelarii parafialnej można zamawiać msze św. terminowe. Do kancelarii parafialnej należy  składać potrzebne dokumenty do otrzymania odpowiednich sakramentów.


 SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


 Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11.00. Katecheza na temat Chrztu świętego, dla rodziców i chrzestnych, odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest święty, po Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia do chrztu dziecka, należy dokonać przynajmniej tydzień czasu przed planowanym terminem.


Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).


SAKRAMENT EUCHARYSTII – CZYLI KOMUNIA ŚWIĘTA


Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 2 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10.30 oraz październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w piątki w Drodze Krzyżowej o godz.16.30.


Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:
1. Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii


2. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klas gimnazjów. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza. Termin sakramentu bierzmowania podawany jest odpowiednio wcześniej.


Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.


2. Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii


3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.


SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI


Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.


W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH


Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.


Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).


POGRZEB KATOLICKI


W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.